அறிக்கை இல         : 07                                               WW/O/22/08/05/07

நிறம்                           :சிவப்பு

பலமான காற்று மற்றும் கொந்தளிப்பான கடல் தொடர்பான ஆலோசனை

இயற்கை அனர்த்தம் தொடர்பான முன்னெச்சரிக்கை நிலையத்தினால்

2022ஓகஸ்ட்05ஆம் திகதி முற்பகல் 10.00 மணியில் வெளியிடப்பட்டது.

செல்லுபடியாகும் காலப்பகுதி:

2022ஓகஸ்ட்05ஆம் திகதி முற்பகல் 10.00 மணியிலிருந்து

2022ஓகஸ்ட்06ஆம் திகதி முற்பகல் 10.00 மணிவரை.

மன்னாரிலிருந்து புத்தளம்,கொழும்பு, காலிமற்றும் ஹம்பாந்தோட்டை ஊடாக பொத்துவில்வரையானகடற்பரப்புகளுக்கு:

தயவுசெய்து அவதானமாக இருக்கவும்!

இயங்குநிலை தென்மேல் பருவப் பெயர்ச்சி நிலைமை மேலும் தொடரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.

எனவேமன்னாரிலிருந்து புத்தளம்,கொழும்பு, காலிமற்றும் ஹம்பாந்தோட்டை ஊடாக பொத்துவில்வரையான கரையோரத்திற்கு அப்பாற்பட்ட கடற்பரப்புகளில் இன்றிலிருந்து காற்றின் வேகமானதுஅவ்வப்போதுமணித்தியாலத்துக்கு 60-70 கிலோ மீற்றர் வரை அதிகரிக்கக் கூடிய சாத்தியம் காணப்படுவதுடன்இக் கடற்பரப்புகள் மிகவும் கொந்தளிப்பாகக் காணப்படும்.

மன்னாரிலிருந்து காங்கேசந்துறைமற்றும்திருகோணமலை ஊடாகமட்டக்களப்புவரையான கரையோரத்திற்கு அப்பாற்பட்டகடற்பரப்புகளில்காற்றின் வேகமானதுஅவ்வப்போதுமணித்தியாலத்துக்கு 50-60 கிலோ மீற்றர் வரைஅதிகரிக்கக்கூடியசாத்தியம்காணப்படுவதுடன்இக்கடற்பரப்புகள்அவ்வப்போதுகொந்தளிப்பாகக் காணப்படும்.

எனவேமன்னாரிலிருந்து புத்தளம்,கொழும்பு, காலிமற்றும் ஹம்பாந்தோட்டை ஊடாக பொத்துவில்வரையான கரையோரத்திற்கு அப்பாற்பட்ட கடற்பரப்புகளில் கடல் அலைகள்3.0 – 3.5 மீற்றர் உயரம் வரை மேலெழும்பக் கூடிய சாத்தியம் காணப்படுகின்றது.

எனவேமன்னாரிலிருந்து புத்தளம்,கொழும்பு, காலிமற்றும் ஹம்பாந்தோட்டை ஊடாக பொத்துவில்வரையான கரையோரத்திற்கு அப்பாற்பட்ட கடற்பரப்புகளில் கடலில் பயணம் செய்வோரும் மீனவ சமூகமும்அடுத்த 24மணித்தியாலங்களுக்குநடவடிக்கைகளில்ஈடுபடுவதைத் தவிர்த்துக் கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகின்றார்கள்.

ஆழ்கடல் மீன்பிடிக் கலங்களுக்கு:

தயவுசெய்து அவதானமாக இருக்கவும்!

தென்மேல் பருவப் பெயர்ச்சி நிலைமை மேலும் தொடரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.

எனவேவங்காள விரிகுடாகடற்பரப்புகளிலும் அரேபியகடற்பரப்புகளிலும் மழை மற்றும் காற்று நிலைமை அடுத்த சில நாட்களில் மேலும் அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.

(08N - 17N, 60E – 70E) இற்குஇடையில் உள்ளகடற்பரப்புகளிலும் (05N - 15N, 75E – 95E)இற்குஇடையில் உள்ளகடற்பரப்புகளிலும் காற்றின் வேகமானதுமணித்தியாலத்துக்கு 60-70 கிலோ மீற்றர் வரை அதிகரிக்கக் கூடிய சாத்தியம் காணப்படுகின்றது.

இக் கடற்பரப்புகள்கொந்தளிப்பு முதல் மிகவும் கொந்தளிப்பு வரை காணப்படும்.

ஆலோசனை வழங்கப்படும் நடவடிக்கைகள்:

  • வரைபடத்தில் காட்டப்பட்ட ஆழம் கூடிய கடற்பரப்புகளில் கடலில் பயணம் செய்வோரும் பலநாள் மீன்பிடிக்கல மீனவ சமூகமும் இவ்விடயம் தொடர்பாக அவதானமாக இருக்குமாறு அறிவுறுத்தப்படுகின்றார்கள்.
  • மன்னாரிலிருந்து புத்தளம், கொழும்பு, காலி மற்றும் ஹம்பாந்தோட்டை ஊடாக பொத்துவில் வரையான கரையோரத்திற்கு அப்பாற்பட்ட கடற்பரப்புகளில் கடலில் பயணம் செய்வோரும் மீனவ சமூகமும் மறு அறிவித்தல் வரை நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுவதைத் தவிர்த்துக் கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகின்றார்கள்.
  • கடலில் பயணம் செய்வோரும் மீனவ சமூகமும் இவ்விடயம் தொடர்பாக வழங்கப்படும் எதிர்கால ஆலோசனைகள் தொடர்பாக அவதானமாக இருக்குமாறு வேண்டிக் கொள்ளப்படுகிறீர்கள்.