வானிலை முன்னறிவிப்பு

  1. பொது மக்களுக்கான வானிலை முன்னறிவிப்பு
  2. இலங்கையைச் சூழவுள்ள கடற்பரப்பு
  3. நகரங்கள் பற்றிய எதிர்வுகூறல்

2020 ஜூன் 06ஆம் திகதிக்கான பொதுவான வானிலை முன்னறிவிப்பு

2020 ஜூன் 05ஆம் திகதி நண்பகல் 12.00 மணிக்கு வெளியிடப்பட்டது.

மேல், சப்ரகமுவமற்றும் வடமேல் மாகாணங்களிலும் காலி, மாத்தறைமற்றும் நுவரெலியாமாவட்டங்களிலும்பல இடங்களில் மழை பெய்யக் கூடிய சாத்தியம் காணப்படுகின்றது.

ஊவாமாகாணத்திலும் அம்பாறை மற்றும் மட்டக்களப்பு மாவட்டங்களிலும்சில இடங்களில் பி.ப. 2.00 மணிக்குப் பின்னர் மழையோ அல்லது இடியுடன் கூடிய மழையோ பெய்யக் கூடிய சாத்தியம் காணப்படுகின்றது.

வடக்கு, வடமத்திய மற்றும் வடமேல் மாகாணங்களிலும் ஹம்பாந்தோட்டை மாவட்டத்திலும் காற்றின் வேகமானது அவ்வப்போது மணித்தியாலத்துக்கு 40-50 கிலோ மீற்றர் வரை அதிகரிக்கக் கூடிய சாத்தியம் காணப்படுகின்றது.

அடுத்த 24 மணித்தியாலத்துக்கான, நாட்டைச் சூழவுள்ள கடற் பரப்பிற்கான வானிலை முன்னறிவிப்பு

2020 ஜூன் 05ஆம் திகதி நண்பகல் 12.00 மணிக்கு வெளியிடப்பட்டது.

மழை நிலைமை:

புத்தளத்திலிருந்து கொழும்பு ஊடாக காலி வரையான கடற்பரப்புகளில் சில இடங்களில் மழையோ அல்லது இடியுடன் கூடிய மழையோ பெய்யக் கூடிய சாத்தியம் காணப்படுகின்றது.

காற்று :

நாட்டைச் சூழவுள்ள கடற்பரப்புகளில் காற்றானது தென்மேற்குதிசையிலிருந்து வீசக்கூடும். காற்றின் வேகமானது மணித்தியாலத்துக்கு 30-40 கிலோ மீற்றர் வரை காணப்படும். புத்தளத்திலிருந்து மன்னார் மற்றும் காங்கேசந்துறை ஊடாக முல்லைத்தீவு வரையானகடற்பரப்புகளிலும்ஹம்பாந்தோட்டையிலிருந்து பொத்துவில் ஊடாக மட்டக்களப்புவரையான கடற்பரப்புகளிலும் காற்றின் வேகமானது அவ்வப்போது மணித்தியாலத்துக்கு 50-60 கிலோ மீற்றர் வரை அதிகரிக்கக் கூடிய சாத்தியம் காணப்படுகின்றது.

கடல் நிலை:

புத்தளத்திலிருந்து மன்னார் மற்றும் காங்கேசந்துறை ஊடாக முல்லைத்தீவு வரையான கடற்பரப்புகளும் ஹம்பாந்தோட்டையிலிருந்து பொத்துவில் ஊடாக மட்டக்களப்புவரையான கடற்பரப்புகளும் அவ்வப்போது கொந்தளிப்பாகக்காணப்படும்.

நாட்டைச் சூழவுள்ள ஏனைய கடற்பரப்புகள்அவ்வப்போது ஓரளவு கொந்தளிப்பாகக் காணப்படும்.

அடுத்த 36 மணித்தியாலங்களுக்கான பொதுவான வானிலை முன்னறிவிப்பு

2020 ஜூன் 04ஆம் திகதி பிற்பகல் 04.00 மணிக்கு வெளியிடப்பட்டது.

மேல் மற்றும் சப்ரகமுவமாகாணங்களிலும் காலி, மாத்தறைமற்றும் புத்தளம் மாவட்டங்களிலும்சில இடங்களில் மழை பெய்யக் கூடிய சாத்தியம் காணப்படுகின்றது.

ஊவாமாகாணத்தில் சில இடங்களில் பி.ப. 2.00 மணிக்குப் பின்னர் மழையோ அல்லது இடியுடன் கூடிய மழையோ பெய்யக் கூடிய சாத்தியம் காணப்படுகின்றது.

வடக்கு, வடமத்திய மற்றும் வடமேல் மாகாணங்களிலும் ஹம்பாந்தோட்டை மாவட்டத்திலும் காற்றின் வேகமானது அவ்வப்போது மணித்தியாலத்துக்கு 40-50 கிலோ மீற்றர் வரை அதிகரிக்கக் கூடிய சாத்தியம் காணப்படுகின்றது.

பிரதான நகரங்களுக்கான வானிலை முன்னறிவித்தல்    திகதி: ஜூன் 05- 2020
நகரம் வெப்பநிலை (oC) சாரீரப்பதன் (%)                            வானிலை
உச்ச குறைந்த உச்ச குறைந்த
அனுராதபுரம் 33 25 90 55 பிரதானமாக சீரான வானிலை
மட்டக்களப்பு 34 26 90 60 பிரதானமாக சீரான வானிலை
கொழும்பு 31 25 90 65 சிறிதளவில் மழை பெய்யும்
காலி 30 26 90 70 சிறிதளவில் மழை பெய்யும்
யாழ்ப்பாணம் 32 28 80 60 பிரதானமாக சீரான வானிலை
கண்டி 31 19 95 55 பிரதானமாக சீரான வானிலை
நுவரெலியா 21 14 75 50 பிரதானமாக சீரான வானிலை
இரத்தினபுரி 33 21 95 55 சிறிதளவில் மழை பெய்யும்
திருகோணமலை 35 26 90 45 பிரதானமாக சீரான வானிலை
மன்னார் 32 27 85 70 பிரதானமாக சீரான வானிலை

Satellite Images

 


Satellite Images
Courtesy of Himawari Satellite

Last 24 hours

max temperature
Max. Temperature 37.0°C
Pothuvil
min temperature
Min. Temperature 13.8°C
Nuwara Eliya
max rain
Max. Rainfall 2.5mm
ඩෙවිඩ්සන් තේ කම්හලDevidson Tea Factory(Galle)

Find us on FACEBOOK

அடுத்த 36 மணித்தியாலங்களுக்கான பொதுவான வானிலை முன்னறிவிப்பு

2020 ஜூன் 04ஆம் திகதி பிற்பகல் 04.00 மணிக்கு வெளியிடப்பட்டது.

மேல் மற்றும் சப்ரகமுவமாகாணங்களிலும் காலி, மாத்தறைமற்றும் புத்தளம் மாவட்டங்களிலும்சில இடங்களில் மழை பெய்யக் கூடிய சாத்தியம் காணப்படுகின்றது.

ஊவாமாகாணத்தில் சில இடங்களில் பி.ப. 2.00 மணிக்குப் பின்னர் மழையோ அல்லது இடியுடன் கூடிய மழையோ பெய்யக் கூடிய சாத்தியம் காணப்படுகின்றது.

வடக்கு, வடமத்திய மற்றும் வடமேல் மாகாணங்களிலும் ஹம்பாந்தோட்டை மாவட்டத்திலும் காற்றின் வேகமானது அவ்வப்போது மணித்தியாலத்துக்கு 40-50 கிலோ மீற்றர் வரை அதிகரிக்கக் கூடிய சாத்தியம் காணப்படுகின்றது.

பிரதான நகரங்களுக்கான வானிலை முன்னறிவித்தல்    திகதி: ஜூன் 05- 2020
நகரம் வெப்பநிலை (oC) சாரீரப்பதன் (%)                            வானிலை
உச்ச குறைந்த உச்ச குறைந்த
அனுராதபுரம் 33 25 90 55 பிரதானமாக சீரான வானிலை
மட்டக்களப்பு 34 26 90 60 பிரதானமாக சீரான வானிலை
கொழும்பு 31 25 90 65 சிறிதளவில் மழை பெய்யும்
காலி 30 26 90 70 சிறிதளவில் மழை பெய்யும்
யாழ்ப்பாணம் 32 28 80 60 பிரதானமாக சீரான வானிலை
கண்டி 31 19 95 55 பிரதானமாக சீரான வானிலை
நுவரெலியா 21 14 75 50 பிரதானமாக சீரான வானிலை
இரத்தினபுரி 33 21 95 55 சிறிதளவில் மழை பெய்யும்
திருகோணமலை 35 26 90 45 பிரதானமாக சீரான வானிலை
மன்னார் 32 27 85 70 பிரதானமாக சீரான வானிலை