ஆழ்கடல் மீன்பிடிக் கலங்களுக்கான வானிலைமுன்னறிவிப்பு

வட அகலாங்கு 20 – தென் அகலாங்கு 10 மற்றும் கிழக்கு நெடுங்கோடு 60-100 இற்கு இடையிலான கடற்பகுதிக்கானது

(2022மார்ச் 21ஆம்திகதிமுற்பகல்07.00மணிக்கு வெளியிடப்பட்டது, அடுத்த 24 மணித்தியாலங்களுக்கானது)

நாட்டைச்சூழவுள்ளகடற்பரப்பிற்கானது

மழை நிலைமை:

புத்தளத்திலிருந்துகொழும்புமற்றும்காலிஊடாகமாத்தறைவரையான கரையோரத்திற்கு அப்பாற்பட்ட கடற்பரப்புகளில் பலதடவைகள் சிறிதளவானமழை பெய்யும்என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. மட்டக்களப்பிலிருந்து பொத்துவில் ஊடாகஹம்பாந்தோட்டைவரையான கரையோரத்திற்கு அப்பாற்பட்ட கடற்பரப்புகளில் பலஇடங்களில்மழையோ அல்லது இடியுடன் கூடிய மழையோ பெய்யக் கூடிய சாத்தியம் காணப்படுகின்றது.

காற்று :

நாட்டைச் சூழவுள்ள கடற்பரப்புகளில் காற்றானதுமேற்குமுதல்தென்மேற்குவரையானதிசைகளிலிருந்துவீசக் கூடுவதுடன் காற்றின் வேகமானதுமணித்தியாலத்துக்கு 25-35 கிலோ மீற்றர் வரை காணப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.காங்கேசந்துறையிலிருந்து புத்தளம், கொழும்பு,காலிமற்றும் ஹம்பாந்தோட்டை ஊடாகபொத்துவில் வரையான கரையோரத்திற்கு அப்பாற்பட்ட கடற்பரப்புகளில்காற்றின் வேகமானது அவ்வப்போது மணித்தியாலத்துக்கு 45-55 கிலோ மீற்றர் வரை அதிகரிக்கக் கூடிய சாத்தியம் காணப்படுகின்றது.

கடல் நிலை:

காங்கேசந்துறையிலிருந்து புத்தளம், கொழும்பு,காலிமற்றும் ஹம்பாந்தோட்டை ஊடாகபொத்துவில் வரையான கரையோரத்திற்கு அப்பாற்பட்டகடற்பரப்புகள் அவ்வப்போதுகொந்தளிப்பாகக் காணப்படும். நாட்டைச் சூழவுள்ள ஏனைய கடற்பரப்புகள் மிதமான அலையுடன் காணப்படும்.

இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யும் நேரங்களில் கடற்பகுதிகளில் அவ்வப்போது பலமான காற்று வீசுவதுடன் அக்கடற்பிரதேசங்கள்மிகவும் கொந்தளிப்பாகவும்காணப்படும்.

 

வங்காள விரிகுடா கடற்பரப்பிற்கானது

தென்கிழக்குவங்காள விரிகுடாகடற்பரப்புகளில்விருத்தியடைந்ததாழமுக்கம்மார்ச் 20 ஆம் திகதி பிற்பகல் 11.30 மணிக்கு தென்கிழக்குவங்காள விரிகுடா மற்றும்அண்மையாகவுள்ளதென்அந்தமான்கடற்பரப்புகளுக்கு மேலாக வடஅகலாங்கு 11.30 N இற்கும்கிழக்குநெடுங்கோடு 93.40 E இற்கும்அருகில் மையம்கொண்டுள்ளது.அது வடக்கு திசையில் அந்தமான் தீவுகளை அண்டி நகரக்கூடிய சாத்தியம் காணப்படுவதுடன், அடுத்த 12 மணித்தியாலங்களில்ஒரு ஆழமானதாழமுக்கமாக வலுவடையும் என எதிர்பார்க்கப்படுவதுடன்தொடர்ந்து வரும்12 மணித்தியாலங்களில்ஒரு சூறாவளியாகவலுவடையக்கூடிய சாத்தியம் காணப்படுகின்றது.

  • கடலில் பயணம் செய்வோரும் மீனவ சமூகமும் கிழக்கு மற்றும் தென்கிழக்கு வங்காள விரிகுடா கடற்பரப்புகளில் (07N – 16N, 90E – 99E) மறு அறிவித்தல் வரை நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுவதைத் தவிர்த்துக் கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகின்றார்கள்.
  • இந்தப் பிரதேசத்தில் கடலில் இருப்போர் உடனடியாக கரைக்குத் திரும்புமாறு அல்லது பாதுகாப்பான பிரதேசத்திற்கு நகருமாறு அறிவுறுத்தப்படுகின்றார்கள்.
  • கடலில் பயணம் செய்வோரும் மீனவ சமூகமும் இவ்விடயம் குறித்து வளிமண்டலவியல் திணைக்களத்தால் வழங்கப்படும் எதிர்கால முன்னறிவிப்புகள் தொடர்பாக அவதானமாக இருக்குமாறு வேண்டிக் கொள்ளப்படுகிறீர்கள்.

வானிலை:    

10N - 17N, 90E - 100E            : பெரும்பாலான இடங்களில் மழை அல்லது இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யும்

00 - 10N, 85E - 100E   :பல இடங்களில் மழை அல்லது இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யும்

00 - 10N, 80E - 85E    : சில இடங்களில் மழை அல்லது இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யும்

ஏனையகடற்பகுதிகளில்        : பிரதானமாக சீரான வானிலை

காற்று:

05N - 18N, 92E - 100E  : சூறாவளியாக/40-50 கி.மீ மணி; அவ்வப்போது 60-70 கி.மீ மணி வரை அதிகரிக்கலாம்.

00 - 08N, 80E - 90E      : மேற்குதிசையிலிருந்து/20-40 கி.மீ மணி; அவ்வப்போது 45-55 கி.மீ மணி வரை அதிகரிக்கலாம்.

ஏனையகடற்பகுதிகளில்        : மேற்குஅல்லது தென்மேற்குதிசையிலிருந்து/20-30 கி.மீ மணி

கடல் நிலை:

05N - 18N, 92E - 100E  : கொந்தளிப்பு; அவ்வப்போது மிகவும்கொந்தளிப்பு

00 - 08N, 80E - 90E      : ஓரளவு கொந்தளிப்பு; அவ்வப்போது கொந்தளிப்பு

ஏனையகடற்பகுதிகளில்        : ஓரளவு கொந்தளிப்பு

 

அரேபிய கடற்பரப்பிற்கானது

வானிலை:

00 - 03N, 60E - 100E    :பலஇடங்களில்மழை அல்லது இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யும்

03N - 12N, 75E - 80E    :சிலஇடங்களில் மழை அல்லது இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யும்

ஏனையகடற்பகுதிகளில்        :பிரதானமாக சீரான வானிலை

 

காற்று:

00 - 10N, 75E - 80E      : மேற்குதிசையிலிருந்து/30-35 கி.மீ மணி; அவ்வப்போது 45-55 கி.மீ மணி வரை அதிகரிக்கலாம்.

ஏனையகடற்பகுதிகளில்                                        : மேற்குதிசையிலிருந்து/20-30 கி.மீ மணி

கடல் நிலை:  

00 - 10N, 75E - 80E      : ஓரளவு கொந்தளிப்பு; அவ்வப்போது கொந்தளிப்பு

ஏனையகடற்பகுதிகளில்        : ஓரளவு கொந்தளிப்பு

தென்னிந்திய கடற்பரப்பிற்கானது

வானிலை:                                                                  

00 - 05S, 60E - 80E       : பெரும்பாலானஇடங்களில் மழை அல்லது இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யும்

05S - 10S, 85E - 100E  : பெரும்பாலானஇடங்களில் மழை அல்லது இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யும்

ஏனையகடற்பகுதிகளில்        : பலஇடங்களில் மழை அல்லது இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யும்

காற்று:

00 - 05S, 70E - 90E       : மேற்குதிசையிலிருந்து/30-40 கி.மீ மணி; அவ்வப்போது 50-60 கி.மீ மணி வரை அதிகரிக்கலாம்

05S - 10S, 80E - 95E    : தென்மேற்கு முதல் வடமேற்குவரையான திசைகளிலிருந்து /30-40 கி.மீ மணி; அவ்வப்போது 50-60 கி.மீ மணி வரை அதிகரிக்கலாம்

ஏனையகடற்பகுதிகளில்        : தென்மேற்கு திசையிலிருந்து/10-30 கி.மீ மணி

கடல் நிலை:   

00 - 05S, 70E - 90E       : ஓரளவு கொந்தளிப்பு; அவ்வப்போது கொந்தளிப்பு

05S - 10S, 80E - 95E    :ஓரளவு கொந்தளிப்பு; அவ்வப்போது கொந்தளிப்பு

ஏனையகடற்பகுதிகளில்        : சாதாரண முதல்மிதமான அலை வரை

** இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யும் நேரங்களில் கடற்பகுதிகளில் அவ்வப்போது பலமான காற்று வீசுவதுடன் அக்கடற்பிரதேசங்கள்கொந்தளிப்பாகவும்காணப்படும்.

கடமை வளிமண்டலவியலாளர்

வளிமண்டலவியல் திணைக்களம்