தொடர்புகொள்க
blinking red light alert

ADVISORY

2024-06-12

Satellite Images

 


Courtesy of Himawari Satellite

Last 24 hours

max temperature
Max. Temperature 36.9°C
Pottuvil
min temperature
Min. Temperature 15.6°C
Nuwara Eliya
max rain
Max. Rainfall 21.9mm
Bandaragama (Kalutara)

Find us on

 

 

 

Online Service

Providing Meteorological data and information online

(metdpa@meteo.gov.lk)

Weather and Climate Data

 

 

முகவரி:
383, பௌத்தாலோக மாவத்தை, கொழும்பு 07 இலங்கை
தொலைபேசி:
+94 11 269 4846 / 11 269 4847 / 11 2681647
தொலைநகலி:
+94 11 269 8311
ஒரு மின்-அஞ்சலை அனுப்புக. * எனக் குறியிட்ட புலங்கள் கட்டாயம் நிரப்பப்பட வேண்டியவை.
நானாவிதத் தகவல்:
Name Designation Telephone Fax
Mr. L. Chandrapala Director General +94 112 694 104 +94 112 698 311
Mr. D.J.A. Weerawardana Director
(Observation Network and Instruments)
+94 112 692 756  
Mr. S.R. Jayasekara Director
(Forecasting and Decision Support)
+94 112 691 443  
Mr. M.D. Dayananda Director
(Meteorological Data Processing and Archival)
+94 112 686 499  
Mr. S Premalal Director
(Research, Training and Development)
+94 112 665 088  
Ms. M.D.M.D. Karunathilaka Director
(Human Resource and Finance)
+94 112 685 566  
Mr. A.K. Karunanayake Deputy Director +94 112 682 041  
Mr. D.A. Jayasinghearachchi Deputy Director +94 112 676 259  
Ms. A.R. Warnasooriya Deputy Director +94 112 682 661  
Mr.A.G.M.M Wimalasuriya Deputy Director +94 112 682 041  
Mr.A.L.K Wijemanna Deputy Director +94 112 693 943  
Miss.I.M.S.P Jayawardena Deputy Director +94 112 252 721  
Ms. W.G.R. Arunashanthi Accountant +94 112 681 359  
Ms. U.P.A.T.D. Karunanayake Assistant Director (Administration) +94 112 678 021  
Mr. K.W.A.D.L. Karunasekara Administrative Officer +94 112 678 021  

 

Establishment/Accounts Division Communication Division (24hrs)
+94 112 694 846 Tel: +94 112 694 848
Fax: +94 112 677 027
National Early Warning and Meteorological Centre (24hrs) Centre for Climate Change Studies
Meteorologist in Charge - Ms. A.R.Warnasooriya
Tel: +94 112 682 661
Fax: +94 112 691 443
Duty Meteorologist
Tel: +94112 686 686, +94 112 694 846, +94 112 694 847
Deputy Director- Ms. A.R.Warnasooriya
Tel: +94 112 676 259
Fax: +94 112 676 259
Agrometeorological Division Data Archives Division
Deputy Director- Mr.A.L.K Wijemanna
Tel: +94 112 681 038
Deputy Director- Mr.A.L.K Wijemanna
Tel: +94 112 693 943
Radar Division Instrument Division
Meteorologist in Charge -K.M.D.Sucharitharathna
Tel: +94 112 694 846
Mr. D.A. Jayasinghearachchi
Tel: +94 112 694 846
Electronic Division Bandaranaike International Airport
(24hrs)
Electronic Engineer - N. Kumarasinghe
Tel: +94 112 681 039
Meteorologist in Charge - A.G.M.M.Wimalasuriya
Tel: +94 112 252 721
Fax: +94 112 252 319
Duty Meteorologist
Tel: +94 112 252 721
  Mattala Rajapaksha International Airport
(24hrs)
  Meteorologist in Charge - Mr. A.G.M.M Wimalasuriya
Tel: +94 114 720 314-88
Fax: +94 114 720 314-85

 

Regional Meteorological Office
Anuradhapura (+94) (025) 222 2171   Badulla (+94) (055) 222 2396
Bandarawela (+94) (057) 222 2056   Batticaloa (+94) (065) 222 2112
Galle (+94) (091) 223 4881   Hambantota (+94) (047) 222 0188
Jaffna (+94) (021) 222 3676   Katugastota (+94) (081) 249 9215
Kurunegala (+94) (037) 222 2382   Maha Illuppallama (+94) (025) 224 9113
Mannar (+94) (023) 223 2296   Nuwara Eliya (+94) (052) 222 2560
Pottuvil (+94) (063) 224 8243   Puttalam (+94) (032) 226 5329
Ratnapura (+94) (045) 222 8654   Trincomalee (+94) (026) 222 2171
Vavuniya (+94) (024) 222 2883